fbpx

ทัวร์เมืองทวาย - หาดเมาะมะกัน blank

ประเทศไทย (กาญจนบุรี)


Tap to call 091-5149156
คะแนนเฉลี่ย0.0
คะแนนโหวตทั้งหมด0
  Fully booked
ติดต่อเรา
qrcode

รายละเอียดสินทรัพย์

เส้นทางสายใหม่ เมืองกาญจน์-ทวาย ทวาย หรือ ดะเว (Dawei or Tavoy) เมืองไทยในอดีตเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2336 ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต และยังคงทิ้งร่องรอยเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ปากแม่น้ำทวาย รัฐตะนาวศรี หรือ Tanintharyi (Tenasserim) Division ที่เป็นที่รู้จักจากโลกภายนอก ในปี ค.ศ.1989 ประกอบด้วยเมืองใหญ่ๆ 3 เมือง คือ ทวาย (Dawei) มะริด หรือ มเยก (Myeik) ในภาษาพม่า และ เกาะสอง หรือ ก๊อตาวน์ (Kawthaung) มีทวายเป็นเมืองเอก เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของพม่า ออกจากด่านบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี สุดเขตแดนไทยพม่า ที่เป็นชายแดนที่ใช้ในการขนอุปกรณ์การก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายจากประเทศไทย เข้าสู่ประเทศพม่า ด้วยระยะทางเพียง 147 กม.

 

วันที่ 1 เมืองกาญจน์ – ด่านพุน้ำร้อน – ทวาย – วัดหลวง
08.00 น. เดินทางมาพร้อมกัน ณ บริษัทฯ เจ.ทราเวล เซอร์วิส กาญจนบุรี (สำนักงานหน้าด่านพุน้ำร้อน) เจ้าหน้าที่และทีมงานมัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับ ตรวจเช็ครายชื่อ ผูกป้ายกระเป๋าเดินทาง และจัดการเก็บกระเป๋าสัมภาระ จัดที่นั่งให้กับทุกท่าน จากนั้นเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการจัดทำเอกสารผ่านแดนชั่วคราว โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น 

09.00 น. จากนั้นนำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองของฝั่งประเทศไทย ก่อนที่จะนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศพม่า เปลี่ยนรถ เป็นรถตู้ของพม่า ขนาด 10-12 ที่นั่ง VIP กว้างขวาง นั่งสบายๆ Toyota COMMUTER 

09.30 น. เดินทางถึงฝั่งพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของฝั่งประเทศพม่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทวาย ตามเส้นทางสายสำคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต ด้วยระยะทางเพียง 147 กม. ผ่านเมืองต่างๆ ตั้งแต่ Hti Hkee – Armu – Sin Byu Daing – Ai One – Myitta – Thong Too Loo – Pakayee โดยเราจะเดินทางผ่านเส้นทางที่กำลังก่อสร้างเป็นถนนสายสำคัญ ถนนสายนี้จะนำท่านวิ่งผ่านภูเขา ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ วิ่งลัดเลาะไปตามแม่น้ำตะเนาศรี ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมที่กำลังเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ให้ท่านได้ชมสภาพของการใช้ชีวิตที่เหมือนประเทศไทยเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไป

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น ( หมู่บ้านต่องโตโล อยู่ระหว่างการเดินทาง)

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่เมืองทวาย

16.00 น. เดินทางถึงเมืองทวาย นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักที่โรงแรม Hotel Zayar Hiet San อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย (เวลาท้องถิ่นที่ทวาย จะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) นำท่านเที่ยวชมเมืองทวาย ซึ่งเคยเป็นเมืองไทยในอดีต ก่อนจะเสียให้พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๓๖ มะริด ทวาย และตะนาวศรี (ตามประวัติศาสตร์อันที่จริงเมืองทั้ง ๓ นี้เสียให้พม่าในปี ๒๓๓๖ ก่อนที่จะเสียให้อังกฤษในปี ๒๓๖๖ หรืออีก ๓๐ ปีต่อมา และเสียให้อังกฤษอย่างถาวรจากผลของ สนธิสัญญาที่ทำกับอังกฤษในปี ๒๔๑๑ ในสมัยรัชการที่ ๔) เดิมทีทั้งสามเมืองตกเป็นของสยามในสมัยอยุธยาตอนปลายสมัย พระเจ้าอลองพญาตีเอาไปเป็นของพม่า แต่ปี ๒๓๓๔ ทั้งสามเมืองก็มาขอขึ้นกับสยามอีกครั้ง และพม่าก็ตีเอาไปอย่างถาวรในปี พ.ศ.๒๓๓๖ จนอังกฤษเข้ามาปกครองพม่าในปี พ.ศ.๒๓๖๖ ก็ครองทั้งสามเมือง จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๑๑ สยาม – อังกฤษ แบ่งดินแดนกันโดยขอทั้ง 3 เมืองนี้ไปอยู่ด้วยกับอังกฤษ และสุดท้ายจนพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษทั้งสามเมืองนี้จึงต้องตกไปเป็นของพม่าด้วย แต่ก็มีคนไทยที่ติดอยู่ในดินแดนนี้จำนวนมาก เรียกว่า ไทยพลัดถิ่น นำท่านชมเมืองทวายซึ่งยังคงเป็นเมืองในแบบโบราณที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ชมวิธีชีวิตในแบบช้าๆ ในเมืองที่สงบเงียบ

18.00 น. นำท่านไปชมความยิ่งใหญ่ของ วัดหลวง หรือ วัดชเวตองซา หรือ วัดมหามุนีโลกะมาระเส็ง .....    

พิเศษ ท่านจะได้สัมผัสกับการเดินทางที่จะนำท่านย้อนอดีตไปเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ด้วยการนั่งรถม้าโบราณ คันละ 4 ท่าน

   

ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวาย และอยู่กลางเมือง มีเจดีย์ที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุด นำท่านทำพิธีสรงน้ำพระ และไหว้พระประจำวันเกิด ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพม่า วัดนี้จะสวยงามมากหากได้ชมยามค่ำคืนหลังจากทางวัดได้เปิดแสงไฟสปอร์ตไลท์ส่องไปยังองค์เจดีย์

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร Pearl Akari หรือ Pale Eikari หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก หรือหากใครที่ชอบนอนดึกก็สามารถเดินชมเมืองทวายในยามค่ำคืนได้ย่างปลอดภัย

วันที่ 2 ตลาดเช้า – ตลาดสาย 100 ปี – พระนอน – โครงการท่าเรือน้ำลึก – หาดเมาะมะกัน
05.00 น. วันนี้ตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปดู ตลาดเช้า ซึ่งมีทั้งตลาดปลาสดๆ ตลาดผักและผลไม้ ที่ชาวพม่ามาจับจ่ายกันแบบค้าส่งซึ่งตลาดปลาจะเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึง 6 โมงเช้า ส่วนตลาดผักและผลไม้จะเปิดไปจนถึงเวลาประมาณบ่ายโมงกันเลยทีเดียว หลังจากนำท่านไปเที่ยวชมตลาดเช้าเสร็จแล้วนำท่านไปนั่งรถชมรอบๆเมือง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวพม่าเมืองทวาย 

06.00 น. นำท่านไปลิ้มลองอาหารเช้าพื้นเมืองตามแบบฉบับชาวทวาย ด้วยเมนูพิเศษ ปลาท่องโก๋ โรตีและชานม ที่อร่อยที่สุดในโลก ชมการทำโรตีโอ่ง ที่หาดูได้ยากแล้ว จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก

08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชม ตลาดสาย (Municiple Market) หรือตลาด 100 ปี หรือตลาดกลางเมืองทวาย ซึ่งเป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายคล้ายๆกับตลาดสดที่ประเทศไทย เป็นตลาดกลางที่ใหญ่และทรงความเป็นอดีตได้ไว้อย่างมาก ชมแม่ค้าและสินค้าพื้นเมืองต่างๆ อาทิเช่น อาหารแห้งเครื่องสำอาง, ผ้าโสร่ง หรือลองยี เม็ดมะม่วงหิมพาน เหล้าพม่า เบียร์พม่า หรือบุหรี่พม่า เป็นต้น ที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหาเป็นของฝากของที่ระลึก นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชม รถม้าเมืองทวาย ที่ยังคงมีใช้อยู่สำหรับคนพื้นเมือง ที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน และกำลังจะหมดไปในอีกไม่นานเพราะมาแทนที่ด้วยรถมอเตอร์ไซด์

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระไสยาสถ์ชเวธาลยัง ดอมะ (Shwethalyaung  Daw Mu) ห่างจากตัวเมืองทวายไปประมาณ 10 กม. ซึ่งมีความยาวถึง 74 ม. สูง 21 ม. ซึ่งสร้างเสร็จใน ปี ค.ศ. 1931 มีการสร้างหลังคาคลุมองค์พระไว้ (นอกจากที่ทวายนี้แล้ว พระพุทธไสยาสถ์แบบเดียวกันนี้ยังมีอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง และเมืองหงสาวดี ด้วยเหมือนกัน) หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดชินโมทิพญา (Shinmokhti Paya) ซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1438 เก่าแก่ที่สุดในเมืองทวาย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และนิคมอุตสาหกรรมทวาย และเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project and Transborder Corridor Link) เป็นอภิมหาโปรเจกต์ความร่วมมือระหว่างไทยกับพม่า คาดการณ์กันว่าหากโครงการนี้แล้วเสร็จ จะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก โครงการนี้ ถือเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ และการค้าขนาดใหญ่ของภูมิภาค เชื่อมโยงการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบทะเลจีนใต้ ผ่านทะเลอันดามัน ไปสู่ มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถส่งสินค้าทั้งไปและกลับทางน้ำ ผ่านไปสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยพัฒนาการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เจริญเติบโตในระยะยาวต่อไป เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2553 บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้ร่วมลงนามใน Framework Agreement กับ Myanmar Port Authority, Ministry of Transport ของสหภาพพม่า เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า ซึ่งบริษัท อิตาเลียน-ไทย เป็นผู้ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการ อันประกอบไปด้วย 

1. ท่าเรือน้ำลึก 

2. นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โรงเหล็ก โรงปุ๋ย โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ

3. เส้นทางการคมนาคมได้แก่ ถนน ทางรถไฟ และท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เชื่อมระหว่างเมืองทวาย สหภาพพม่า กับประเทศไทยที่บ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี

4. ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า ศูนย์การท่องเที่ยว รีสอร์ท และศูนย์พักผ่อน

 

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสหภาพพม่า ห่างจากเมืองทวาย ประมาณ 30 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ถึง 400,000 ไร่ หรือ 250 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ท่าเรือน้ำลึก 2 ท่า ส่วนที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม ส่วนที่พักอาศัย ส่วนราชการ และส่วนอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมีพื้นที่ริมทะเลเป็นแนวหาดทรายมีความยาวมากกว่า 12 กิโลเมตร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดเมาะมะกัน ชายหาดที่สวยงามและยังคงธรรมชาติแบบดั้งเดิม ทั้งยังเป็นที่นิยมของคนพม่าที่มาพักผ่อนกันที่นี่

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารริมชายหาด ( เมนูพิเศษ กุ้งมังกร คนละ 1 ตัว ) หลังจากนั้นให้ท่านกลับสู่เมืองทวาย เข้าที่พัก หรือชมเมืองทวายในยามค่ำคืน พักที่  Hotel Zayar Hiet San หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ทวาย – ด่านพุน้ำร้อน – กาญจนบุรี
08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ ด่านพุน้ำร้อน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น (อยู่ระหว่างทาง)

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ กลับสู่เมืองกาญจน์

16.00 น.   เดินทางถึงหน้าด่านพม่า นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นขออำลาทุกท่าน และนำส่งทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ…..สวัสดี..

 

ฟีเจอร์

Days

แผนที่

รีวิว

There are no reviews for this property yet.

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Your data

Some features of this website need to store information about your visit. This is used only to provide service to you, is never shared with anyone else and is deleted when no longer needed.

You have not yet told us if we can collect Personally Identifiable Information about you

DO YOU GIVE US PERMISSION TO STORE THIS INFORMATION??


You must consent to us storing this data for you to be able to make bookings on this site. Regardless of whether or not you consent to your data being stored, we will store a cookie on your computer to tell us whether or not you have opted in. This helps us to ensure that we do not constantly ask you whether or not you want to opt in or out and it does not contain any Personally Identifiable Information (PII). If you change your mind you can visit the "App permissions" page at any time to opt in or out.

The information is stored for different time periods depending on the nature of your visit. So, if you are just looking around we will store approximate geographical location (country level) information. If you perform searches, then to make search forms more user friendly we will store the last things you searched on. This information is typically stored for a maximum of 24 hours and is only used to make your visit more pleasant.

When you make a booking with us, by necessity more information is stored.

  1. The technicalites of the booking form are captured and retained for a maximum of 60 days. This is required so that On Request bookings can be turned into full bookings once a booking is approved, and for analysis by our teams in case there is an issue with a booking. If you were not logged in when you made a booking then we will email you a username and password so that you can view your booking history and exercise your Right To Be Forgotten (RTBF) if you wish to do that.
  2. Data entered into the booking form, for example name, email address, real address is stored for a maximum of 365 days after the booking's departure date. This information is stored in encrypted form in our database so that only authorised people can view it. If you make a booking then by law we must store your PII whilst the booking is valid. Once the booking has completed, either because it has been cancelled or you have been checked out, then you will be able to exercise your RTBF by logging in and visiting the "Your data" page. Invoice information for completed bookings will still be securely stored in our database to ensure that we abide by relevant tax laws but you will be able to remove all other PII after the booking is completed.
  3. When you consent to your information being stored as described above, we are legally obliged to store this consent in our database. This information will include your IP number and the content of the opt-in form. We will retain this consent notification indefinately (this is a legal requirement).
Agent vcard

ทวาย

วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2563 29 22 Clouds เมฆกระจาย
วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 29 22 Clouds เมฆเต็มท้องฟ้า
วันเสาร์, 21 มีนาคม 2563 30 22 Clear ท้องฟ้าแจ่มใส
วันอาทิตย์, 22 มีนาคม 2563 30 23 Clear ท้องฟ้าแจ่มใส
วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563 30 23 Clear ท้องฟ้าแจ่มใส
วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563 30 22 Clear ท้องฟ้าแจ่มใส
วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 30 22 Clear ท้องฟ้าแจ่มใส
VSOTOUR Properties Feed